วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เนื้อเพลง Love & Girls SNSD

Love & Girls: SNSD
All:  Huu Huu 1 2 3 4!

       Huu Huu 1 2 3 4!

Soo: จิตาอิ โนะ ออโตะ อิน คุนิคุ

ออโต ตาโนะ ฮาเพนนิน คุ นิ

Soe: ฮิทซู โยะโนะ ซนไซ don’t see

     ซู Girls ไว ซูเมะ Mystery

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

[Yuri: love and girls]

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

[Hyo: love and girls]

Tiff:  อัยอิ คาทะ ทินิ 1 2 3!

Sun: วะกิ อะ กะรัยอะ Energy-y-y

Tae: ฮีรุ โวะ นายะชี 1 2 3 4

Jes: นะนิ มะทิรุ โนะ What you waiting for

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

Tiff:  Ey, lemme break it down

All: Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

     Get up! Get up!

     Get up! Get up!

Tae: Ooh like an Alien

มะตะ ตะคุไนย คิระ เมะอิเต Shine

All: Hoo Hoo [Tiff: say Ha!] Hoo

Sun: L-O-V-E
Jes: วะนิ นาคะ That’s right

Sun: ชิเตะ อิวะ All เมะกะ นิกะ อนดะ Creature

Yoo: You want it, take it, โคโนะ นาชะ นะ Ticket

Soo: It’s warm วาไนย อิตะ นาอุชิ นะ ริดูเซะ

Yuri: มิเตรุ ดะกะ ซู ตะนิซะ

Tiff: คิซู เทนกะอิ โนะ wonderland

Soe: คิมิ นานิ โนะ สเตปพู ฮาบา

Tae: มะ อินิ ชัยกะ Anniversary

 All:      Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

     Get up! Get up! Girls!

     Get up! Get up! Love!

Jes: Ooh so brilliant

     คะกะ เซนไนมะอิ Love เต call เซนกะ Shine

All: Hoo Hoo [Say!]

     Hoo Hoo [Hoo!]

Tiff:  โซะซุ โนะ ตะชุ 1 2 3

Soe: โดะกิ โนะ อิโมะชูโวะ อะชุบิ นิ

Hyo: วะตะชิ กะ ชทโตะ Go for it

Tae: Come on

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

All: Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

     Get up! Get up! Girls!

     Get up! Get up! Love!

Sun: Ooh like an Alien

มะตะ ตะคุไนย คิระ เมะอิเต Shine

All: Hoo Hoo [Say!]

     Hoo Hoo [Hoo!]

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

     Na Na Na Na Na

All: Hoo Hoo [Love!]

     Hoo Hoo [Girls!]

All: Na Na Na Na Na

     Na Na Na love and girls

     Na Na Na Na Na

     Hoo Hoo [Love!]


     Hoo Hoo [Girls!]               Pic from http://www.showwallpaper.com/show.php?wid=070878